Wie is ons?

Gemeente Pierneef is 'n gemeente van die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika.
Ons is deel van die Ring van Noordelike Pretoria en het in 1968 tot stand gekom.

Eredienste

Elke Sondagoggend om 09:00.
Ook op Goeie Vrydag, Hemelvaartdag, Versoeningsdag en Kersdag.

Oorsig van die gemeente

Gemeente Pierneef het in 1968 van Gemeente Villieria afgestig. Die hoeksteenlegging was op 24 Mei 1975, en is waargeneem deur ds Thys Naude, wat vanaf 1968 – 1977 die leraar was. Vanaf 1977 – 2000 was ds Wynand de Beer die leraar, en vanaf 2000 tot op hede bedien ds Petri de Kock die gemeente. Ds Juanita du Preez het ook in 2013 by ons aangesluit.

Deur die jare was ons bevoorreg deurdat vele ander predikante van ons kerk in ons gemeente woonagtig was, en kon ons gereeld uit hulle wyshede put. Prof Bart Oberholzer was vir 36 jaar woonagtig in die gemeente. Die ander predikante was prof Piet Geyser, prof Wouter van Wyk, en ds Francois Labuschagne.
Die verkondiging van die Woord bly die eerste prioriteit, en ons is bevoorreg om na ds Petri de Kock se inspirerende, weldeurdagte preke te luister. Ds Juanita du Preez preek ook gereeld. Dis 'n voorreg om die Woord by verskillende predikers te hoor.

Huisbesoek is ook 'n hoë prioriteit en ds De Kock besoek elke gesin een keer per jaar. Ds Petri het ook saam met sy vrou, Alta, by al die lidmate huisbesoek gedoen, en so kon die gemeente haar ook beter leer ken. Elke Sondagoggend na die erediens drink almal saam tee, en na nagmaal is daar heerlike etes by die kerk, wat die wyke op 'n rotasiebasis hanteer.

Die NHSV is ook baie aktief onder leiding van die predikantsvrou, Alta. Die NHSV vergader een maal per maand waar verskeie interessante aktiwiteite deel van die jaarprogram uitmaak. Die susters is verder baie betrokke by Ons Tuis, Doulos en die Ondersteuningsraad (RATA).

Vir die laaste 10 jaar is ons saam met ander gemeentes behulpsaam by Gemeente Derdepoort se voedingskema. Dit behels Woordverkondiging elke Dinsdagmiddag en daarna 'n bord kos aan ongeveer 60 haweloses.

Op die perseel is 'n besonderse Muur van Herinnering met 370 nisse wat in 2007 in gebruik geneem is. Dit bied 'n veilige omgewing vir die naasbestaandes om te besoek. Vanaf die begin van 2013 is daar 'n Kleuterskool vir die voorskoolse kinders op die perseel. Dit gebruik die kategeselokale, wat ook 'n inkomste aan die gemeente verskaf.

Die tuine op die perseel is pragtig, en onder die wakende oog van die koster, prof Guillaume Theron, kan ons menigmaal 'n verskeidenheid van blomme waardeer.
 
'n Fondsinsamelingskomitee is gedurig werksaam om geleenthede te beding waar ons die geldkoffers bietjie kan aanvul. So het ons vir 12 jaar 'n kosstalletjie by die Pretoria Skou bedryf.

Op die oomblik is daar 215 belydende lidmate.

God hou self Sy kerk in stand, en so woon en werk die gemeente rustig voort.